De Grijze Ezel, koppig voor ouderen

koppig voor ouderen
Gestart op 14 april 2020, regelmatig opgeschoond, voorjaar 2023 volgende grote herziening.

Recente post voorop.Vaste pagina's op thema erachter.
Zie de gele navigatiebalk bovenaan
Koppeling met de archieven van Grijze Ezel en contactblad Senior.
Meer achtergronden en verdieping.
Zie de navigatiekolom rechts.
Oudere post kun je ook opzoeken.
Overzicht aan de rechterkant onderaan.

Op de mobiel, gebruik deze dwars, rol naar beneden en klik op Internetversie weergeven.

Focus op ouderen, hun mantelzorgers en verzorgers.

HryMenu

zondag 29 november 2020

Bericht uit Gelderland

 Opletten thuis op het werk en op school: dit zijn de plekken waar de meeste mensen met corona besmet raken

Thuis, op het werk en op school lopen de meeste mensen een besmetting op, blijkt uit een analyse van de gegevens van het RIVM en de GGD's over het bron- en contactonderzoek van de laatste zes weken.

Níet via een huisgenoot

Je zou verwachten dat mensen het heus wel zouden

weten als ze corona van een huisgenoot hebben gekregen, wat het aannemelijk maakt dat de groep die het niet weet het dus níet via een huisgenoot heeft gekregen. Maar het RIVM gaat er van uit dat op basis van de mensen die de bron wél kennen toch een betrouwbaar beeld van de besmettingsbronnen te geven is.

Een kleine zestig procent van de mensen die het denken te weten, wijst als besmettingsbron de eigen woonplek aan, zoals het eigen huis of een verpleeghuis of andere woonvorm. Het Red Team, een groep onafhankelijke experts, heeft bij monde van de Nijmeegse microbioloog Bert Mulder al meerdere keren aangegeven niet te geloven dat de meeste mensen een besmetting thuis oplopen, via een huisgenoot.

Het team voelt zich daarin gesterkt door het feit dat de meesten aangeven niet niet weten waar ze besmet zijn. En als het al thuis is opgelopen, moet iemand het toch het huis ingebracht hebben.

Kerstvakantie

Meerdere keren is gewezen op onder meer middelbare scholen als besmettingsbron, reden om te pleiten die een korte periode volledig te sluiten. Het OMT, dat het kabinet adviseert en nauw verbonden is aan het RIVM, laat nu onderzoeken of het een optie is de kerstvakantie op alle scholen te verlengen.

page2image65501248 page2image65494336

Uit de meest recente cijfers blijkt dat afgelopen week meer dan dubbel zoveel besmettingen via school en kinderopvang zijn opgelopen, dan gemiddeld in de vijf weken ervoor. Wat ook opvalt is dat het aantal besmettingen bij de leeftijdscategorieën 14-19 jaar en 20- 24 jaar relatief hoog is, veel hoger dan het gemiddelde van alle leeftijden.

Het huis in

En dat is, opvallend, ook het geval in de leeftijdscategorieën waarin de meeste ouders van die jongeren zich bevinden: tussen 40 en 54 jaar. Het is een sterke indicatie voor wat de Nijmeegse microbioloog Bert Mulder van het Red Team al maanden beweert: dat kinderen het virus het huis in brengen en zo anderen aansteken.

Overigens is in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar het aantal vastgestelde besmettingen ook relatief hoog. Terwijl die amper getest worden.

Stijging in helft gemeenten

Het aantal besmettingen is in de helft van de gemeenten in onze regio de afgelopen week gestegen. Relatief de meeste besmettingen zijn er deze week in Neder-Betuwe.

Landelijk waren er de voorbije week gemiddeld een kleine 200 besmettingen per dag minder dan de week ervoor,

maar in de regio was er van een daling geen sprake. In veiligheidsregio Gelderland-Midden (regio Arnhem, Veluwe) was er zelfs behoorlijke stijging.

Meeste besmettingen n Neder- Betuwe

In de gemeenten Arnhem, Gennep, Duiven, Culemborg, Doetinchem, Rhenen en Druten namen het aantal nieuwe besmettingen vergeleken met vorige week zelfs met meer dan 20 procent toe. In de gemeenten West Betuwe, Rozendaal, Westervoort, Veenendaal, Rhenen, Neder- Betuwe, Gennep, Duiven en Culemborg is de situatie ‘zeer ernstig’ te noemen, met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners.

Waarbij Neder-Betuwe met meer dan 400 besmettingen per 100.000 inwoners nu al twee weken op rij het hoogste aantal heeft.

In Nijmegen en Tiel een daling

Daar staat tegenover dat in de gemeenten Doesburg en Renswoude nog nauwelijks besmettingen zijn. En in gemeenten als Nijmegen en Tiel al wekenlang een daling van de weekcijfers te zien is.

Dat is ook het geval met het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt. Dat was ook gisteren weer iets gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1769

coronapatiënten.

Ook de ziekenhuizen in de regio zien het aantal coronapatiënten wat teruglopen, al lagen er in het Radboudumc bijvoorbeeld deze week nog wel vijftien coronapatiënten op de intensive care en vele tientallen op de verpleegafdeling. ,,Het aantal patiënten daalt nog niet snel’’, meldt ook een woordvoerder van het Edese ziekenhuis Gelderse Vallei.

Bron de Gelderlander 201129

donderdag 26 november 2020

RIVM Adviezen voor risicogroepen

 Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus?

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar    
  Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Ook in Nederland is de helft van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen ouder dan 69 jaar. Van de overledenen (die getest zijn) is driekwart ouder dan 76 jaar. 
  Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De ene kwetsbare oudere heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging terwijl de andere heel vergeetachtig is en naar de dagbesteding gaat.
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten 
  Volwassenen met bepaalde  onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één van) de volgende  aandoeningen:
  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die  onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie. 
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken.  
  • Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4   cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2. 
  • Mensen met ernstige leverziekte
  • Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Adviezen voor mensen uit risicogroepen

Mensen uit risicogroepen wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen. 

Algemene maatregelen

De basismaatregelen die voor iedereen in Nederland gelden, gelden ook voor mensen uit risicogroepen:

 • Bij klachten die bij COVID-19 kunnen passen: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Houd steeds 1,5 meter afstand tot anderen buiten het huishouden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Volg de algemene hygiëne-adviezen.

Aanvullende adviezen

Voor mensen uit risicogroepen is het belangrijk om 'oncontroleerbare' situaties te vermijden. Dit zijn situaties waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden en waar ook niet gecontroleerd wordt of mensen klachten hebben. Op deze manieren kunt u oncontroleerbare situaties vermijden en de kans op besmetting beperken:

 • Bezoek ontvangen    
  Vraag bezoek vooraf of ze klachten hebben, houd je aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen. Als het mogelijk is om bezoek buiten te ontvangen, is dat beter dan binnen.
 • Op bezoek gaan
  Wees terughoudend. Vraag vooraf  bij de gastheer of gastvrouw en eventuele andere aanwezigen of ze klachten hebben, houd je aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen.
 • Boodschappen
  Vermijd locaties waar het lastig kan zijn 1,5 meter afstand te houden, zoals supermarkten, bouwmarkten of drukke winkelstraten. Als een bezoek onvermijdelijk is, kies dan een rustig tijdstip. Kwetsbare ouderen kunnen beter iemand anders boodschappen laten doen of de boodschappen laten thuisbezorgen. 
 • Bijeenkomsten
  Vermijd grote bijeenkomsten.
 • Vervoer
  Vermijd het openbaar vervoer. Als je deelneemt aan dagbesteding kun je wel gebruikmaken van het vervoer daarnaar toe. De vervoerder neemt passende maatregelen. 
 • Oppassen op (klein)kinderen
  De 1,5 meter maatregel voor kinderen is versoepeld, omdat zij een kleine rol spelen in de verspreiding. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. (zie ook de pagina  Kinderen en COVID-19) Dit betekent het volgende voor mensen uit risicogroepen:
  • Vitale 70-plussers kunnen gewoon oppassen op (klein)kinderen onder de 13 jaar. Zij hoeven niet 1,5 meter afstand tot de kinderen te houden en mogen ook knuffelen met de kinderen.
  • Kwetsbare ouderen kunnen wel oppassen, maar we adviseren hen om extra voorzichtig te zijn en bij voorkeur wel 1,5 meter afstand te houden.
  • Volwassenen met onderliggende ziekten kunnen, afhankelijk van hun medische situatie, in sommige gevallen wel oppassen. Zij kunnen dit bespreken met hun behandelaar. We adviseren hen om extra voorzichtig te zijn en bij voorkeur wel 1,5 meter afstand te houden.
  Bekijk ook de adviezen voor opa’s en oma’s die willen oppassen op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

dinsdag 24 november 2020

Pharos & Corona-poster

 

Over Pharos
Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen wij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

Ruim 30 jaar al delen zij deze kennis en expertise op het gebied van gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld via onderzoek, adviestrainingen, workshopsbijeenkomsten en praktische publicaties; van handreikingen tot beeldverhalen.

Website: https://www.pharos.nl

Zij hebben een interessante poster over het coronavirus. Nu van 18 november 2020 – versie 17 

Pagina met poster: https://www.pharos.nl/coronavirus/

De begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
De informatie wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates. 

Aanmelden 

maandag 16 november 2020

Sociaal Domein stagneert, rapport SCP

Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. De verwachtingen van het nieuwe beleid waren te hoog gespannen, bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving. Gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan het Rijk. De betrokken ministeries zijn nu aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar af stemmen.


Een aantal kwetsbare groepen krijgt te weinig prioriteit

Er gaat ook veel goed. In het sociaal domein worden veel mensen geholpen door hun gemeente. Tegelijk is het zorgelijk dat in de huidige praktijk een aantal kwetsbare groepen aan het kortste eind lijkt te trekken. Lichte hulpvragen krijgen voorrang omdat deze goedkoper zijn op te lossen. De hulp aan specifieke kwetsbare groepen lukt niet goed. Zo zijn er lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen en zijn de baankansen afgenomen voor mensen die aangepast werk nodig hebben. Ook wordt de hulpverlening aan mensen met meerdere problemen belemmerd door ingewikkelde regelgeving

Voor het volledige rapport kijk in de map "Overig Nieuws" in de leeskelder ->

zondag 15 november 2020

woensdag 11 november 2020

Zorgmedewerkers met corona boven de 50.000


Aantal zorgmedewerkers met corona stijgt tot boven de 50.000

Meer dan 50.000 mensen die in de zorg werken, hebben het coronavirus opgelopen. Het virus is sinds het begin van de uitbraak vastgesteld bij 53.844 zorgmedewerkers. Vorige week stond de teller op 47.755.

Dat betekent dat het aantal besmettingen onder zorgmedewerkers met 6089 is gestegen. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

Een week eerder steeg het aantal positief geteste zorgmedewerkers met 6859, van 40.896 naar 47.755.
In de afgelopen acht maanden werden 637 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, een toename van 17 ten opzichte van vorige week. Van vijftien mensen die in de zorg werken, is bekend dat ze aan de besmetting zijn overleden. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69.
bron: ANP 201110

zondag 8 november 2020

Toegang tot zorg tijdens corona

Nieuwe informatiekaart over zorg tijdens coronaDe coronazorg vraagt op dit moment weer veel aandacht. Dan kan het zijn dat de zorg die jij als patiënt zou krijgen, wordt uitgesteld naar een later tijdstip. Allereerst blijft het belangrijk om bij gezondheidsklachten contact op te nemen met je (huis)arts of zorgverlener. Ook al kan niet alle zorg op de gebruikelijke manier doorgaan. Zorgverleners proberen zo goed mogelijk iedereen te helpen maar waar kun je als patiënt wellicht mee te maken krijgen en welke opties zijn er dan?

Als jouw zorg wordt uitgesteld dan zijn er de volgende mogelijkheden


 • Je wacht totdat je zorgverlener je kan helpen.
 • Je overlegt met de zorgverlener waar je eventueel sneller geholpen kan worden.
 • Je neemt contact op met je zorgverzekeraar en stelt de vraag: waar kan ik het snelst geholpen worden? 
 • Of, waar het kan, zal hulp via telefoon of computer geboden worden (digitale zorg).

Meer uitleg hierover staat in de nieuwe informatiekaart. Deze kaart is een vervolg op de informatiekaart die we dit voorjaar hebben gepubliceerd.

De informatiekaarten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS.
Kijk verder naar de informatie over Corona bij de PatiëntenfederatieOf lees ook het nieuwsbericht 'Toegang tot zorg tijdens corona' van de Nederlandse ZorgautoriteitVerdere informatie van Patiëntenfederatie Nederland in de leeskelder bij:
Adviezen
Flyers
Overig nieuws
 

zaterdag 7 november 2020

Werken mondkapjes?

Mondkapjes werken

Dat bewijs heeft Nederland blijkbaar nooit bereikt.

De mondkapjes, in Nederland, het RIVM voorop, ‘hebben we er niet zoveel mee’. Tot grote verbazing van scheikundeprofessor Jos Lelieveld (65). In Duitsland, waar hij een van de topadviseurs is van de regering, behoren mondkapjes en ventilatie tot de hoekstenen van het coronabeleid.

“Deze zomer was ik in Nederland en zag ik in winkels niemand een mondkapje dragen. Ik was echt verbaasd.” aldus Lelieveld tegen het AD. “Er zijn maar een paar dingen die echt helpen om de verspreiding van het virus te beperken. Sommige maatregelen zijn heel hard, het sluiten van de horeca bijvoorbeeld. Maar een mondkapje dragen: dat is helemaal geen harde maatregel.”

In Nederland vonden we lang dat er geen wetenschappelijk bewijs was voor het nut van mondkapjes. “Daar heb ik me over verwonderd. Iedereen leek een mening te hebben, maar de wetenschap is duidelijk: mondkapjes werken. In Azië hebben ze dat al lang en breed aangetoond, dat bewijs heeft Nederland blijkbaar nooit bereikt. Je moet alleen wel zorgen dat minstens tachtig procent van de mensen ze dragen. Dan pas werkt het echt.”

Ook stellen Nederlandse wetenschappers dat virusoverdracht via aerosolen nooit is aangetoond. “Als je dat zegt heb je het echt niet begrepen. Het is haast niet mogelijk om een klinisch onderzoek op te zetten waarbij je dat aantoont. Dan zou je mensen moeten blootstellen, en dat is niet ethisch. Dat geldt ook voor onderzoeken naar roken of luchtvervuiling: dus moet je het op een andere manier aanpakken. Er is overweldigend statistisch bewijs dat besmettingen in binnenruimtes veel vaker voorkomen. Daar moet je iets mee doen.” 

Bronnen: Welingelichte kringen, AD 201107
   

vrijdag 6 november 2020

NL-Alert

NL-Alert: Direct informatie bij noodsituatie 

Natuurlijk kijkt of luistert niemand de hele dag naar het (lokale) nieuws. Maar met behulp van NL- Alert is iedereen gelukkig direct op de hoogte b! een dreigende noodsituatie in de omgeving.

Wat is NL-Alert?


NL-Alert is het alarmmiddel waarmee de overheid iedereen waarschuwt en informeert wanneer zich noodsituaties, rampen of crises voordoen in Nederland. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar er meer informatie te vinden is. U ontvangt het NL-Alert op uw mobiele telefoon. Daarvoor hoeft u niets te doen. Een NL-Alert komt vanzelf op uw telefoon binnen. Zo gaan er geen belangr!ke berichten aan u voorb! wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Zo werkt het


Een NL-Alert komt met een hard en doordringend alarmgeluid binnen. Dit geluid klinkt heel ande dan een WhatsApp-bericht, sms of uw beltoon. Zelfs als het geluid van de mobiele telefoon uitst klinkt het NL-Alert nog steeds op volle sterkte! Zet uw mobiel daarom op ‘stil’ en niet op de vliegtuigmodus of uit. Dan kan een NL-Alert niet binnenkomen en mist u belangr!ke informatie.

Hulp vragenBent u verminderd zelfredzaam en vraagt u zich misschien af hoe te handelen b! een NL-Alert? Praat dan van tevoren met familie, buren en zorgverleners, om te k!ken hoe z! kunnen helpen. Z kunnen u informeren wanneer z! een NL-Alert ontvangen zodat ook u op de hoogte bent en wee wat u moet doen.

Wanneer ontvangen we een NL-Alert?


Er kan van alles gebeuren waarb! het belangr!k is dat we op de hoogte z!n. B! een grote brand, onverwacht noodweer of als er een terroristische aanslag dreigt. Of denk b!voorbeeld aan afgelopen zomer, toen de situatie voor de Nederlandse kust gevaarl!k was voor zwemmers. Via NL-Alert werd toen iedereen in de buurt van de kust gewaarschuwd.

Twee jaarlijkse controleberichten


U ontvangt jaarlijks twee NL-Alert controleberichten. Zo weet u hoe het is om een NL-Alert te ontvangen als er daadwerkel!k iets aan de hand is. Het controlebericht zendt de overheid uit op eerste maandag in juni en december rond 12:00 uur. Het eerstvolgende bericht zal u 7 december ontvangen. NL-Alert zit zo in elkaar dat het ook werkt als het netwerk overbelast is. En dat is maar goed ook!

Meer weten?


Kijk op WWW.NL-ALERT.NL

donderdag 5 november 2020

Kwart 75-plussers niet zelfstandig naar ziekenhuis

Kwart van 75-plussers kan ziekenhuis niet zelfstandig bereiken

Een kwart van de mensen van 75 jaar of ouder kon in 2019 niet zelfstandig naar het ziekenhuis. 14 procent kon niet zelf naar de huisarts en 13 procent niet naar de apotheek. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het niet zelfstandig kunnen bereiken van gezondheidsvoorzieningen speelt vooral bij de oudere leeftijdsgroepen. Ouderen met een slechte gezondheid gaven vaker aan voorzieningen niet zelf te kunnen bereiken dan degenen met een goede gezondheid
.

137 duizend mensen

Van de 55-plussers met een (zeer) slechte ervaren gezondheid kon een kwart de huisarts niet zelfstandig bereiken, en ruim een derde (35 procent) kon niet zelf naar het ziekenhuis als zij daarheen moesten of wilden. Dit laatste komt neer op 137 duizend mensen.

Vijf kilometer van een ziekenhuis

In 2019 woonden Nederlanders gemiddeld op 1 kilometer van een huisarts en 5 kilometer van een ziekenhuis. Het kan nog wel zo zijn dat iemand verder moet reizen voor een eigen huisarts of naar het ziekenhuis met de medische faciliteiten die de betreffende persoon nodig heeft, aldus het CBS.

Bron: Skipr 201105

zondag 1 november 2020

Minder besmettingen

8740 nieuwe coronabesmetingen gemeld, ruim 1000 minder dan gisteren


Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8740 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1079 minder dan gisteren werden gemeld.

Dat aantal is flink lager dan gemiddeld. Afgelopen week ging het om gemiddeld 10.000 besmettingen per dag. Volgens het RIVM zijn de cijfers niet het gevolg van een storing of een fout. Wel is het aantal besmettingen in het weekend doorgaans iets lager dan doordeweeks. 

Aantal besmettingen flink lager


Er zijn 237 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 77 opnames minder dan gisteren.

Op de intensive care werden 58 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 18 opnames minder dan gisteren.


Bijna 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis


Na drie dagen waarin het aantal mensen in het ziekenhuis nauwelijks opliep, nam de ziekenhuisbezetting gisteren en vandaag weer toe. In totaal liggen er nu 2493 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis (gisteren: 2448), van wie 583 op de IC (gisteren: 584). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen. Van de patiënten op de IC liggen er 2 in Duitsland.

39 overleden covid-patiënten


Bij het RIVM zijn 39 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 51 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 56 doden per dag, tegen 42 doden per dag een week eerder.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Rotterdam, namelijk 616. Ook in Amsterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 519 en 287.


NOS 201101