De Grijze Ezel, koppig voor ouderen

koppig voor ouderen
Gestart op 14 april 2020, regelmatig opgeschoond, voorjaar 2023 volgende grote herziening.

Recente post voorop.Vaste pagina's op thema erachter.
Zie de gele navigatiebalk bovenaan
Koppeling met de archieven van Grijze Ezel en contactblad Senior.
Meer achtergronden en verdieping.
Zie de navigatiekolom rechts.
Oudere post kun je ook opzoeken.
Overzicht aan de rechterkant onderaan.

Op de mobiel, gebruik deze dwars, rol naar beneden en klik op Internetversie weergeven.

Focus op ouderen, hun mantelzorgers en verzorgers.

HryMenu

zondag 31 mei 2020

Rechten en belangen Nederlandse kinderen nauwelijks meegenomen in Corona-tijd (Unicef)

Mentale problemen door leren op afstand

Om tot deze conclusie te komen bekeek UNICEF Nederland ruim tachtig risico’s voor kinderen en jongeren voor, tijdens en na coronatijd.​Deze onderwerpen komen aan bod: geweld tegen kinderen, onderwijs, mentaal welzijn, kinderen in Caribisch Nederland, jeugdzorg, jeugdstrafrecht en migratie. Allemaal hebben ze één ding gemeen: de rechten en belangen van kinderen zijn nauwelijks meegenomen in het coronabeleid. ‘Terwijl dat juist nu essentieel is, want alleen zo kunnen we voorkomen dat de situatie van kinderen verslechtert en dat er nog meer kwetsbare kinderen bij komen,’ legt Laszlo uit.Hoewel scholen wel aandacht hebben voor eventuele leerachterstanden, is er te weinig aandacht voor het mentale welzijn van de leerlingen. ‘Het is belangrijk te weten hoe kinderen de crisis ervaren en wat dat psychisch met hen doet. Alleen zo kunnen zij adequaat worden geholpen,’ zegt Laszlo.​Daarnaast zijn er middelbare scholen die pas na de zomervakantie weer opengaan. Dat betekent dat jongeren nog langer hun vriendenkring op afstand moeten onderhouden, iets wat sommigen heel moeilijk vinden. Bij jongeren die zich al eenzaam voelden voor de crisis, kan dat leiden tot mentale problemen.

Zorgen over jeugdzorg

Ook voor de rechten en belangen van kinderen binnen de jeugdzorg en jeugdstrafrecht is niet genoeg aandacht. Toegang tot zorg is beperkt, en behandelingen worden uitgesteld. Soms kan zorg ook online plaatsvinden, maar in een videocall kunnen hulpverleners toch signalen over de thuissituatie van kinderen missen. Sommige jongeren zijn lastig te bereiken en er is geen zicht op mogelijke wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening. Kinderen in detentie mogen geen bezoek van hun ouders ontvangen of op verlof, terwijl dit belangrijk is voor hun ontwikkeling.

#MijnNieuweWereld

UNICEF Nederland roept de politiek op om het belang en de rechten van kinderen tijdens en na de crisis in hun beleid op te nemen en kinderen hierover mee te laten denken. 'Het is cruciaal om van jongeren en kinderen zelf te horen wat zij nodig hebben, ook na coronatijd. Hun ideeën zijn nodig om de nieuwe wereld waarin we leven vorm te geven,' aldus Laszlo. Daarom start UNICEF met de campagne 'Mijn Nieuwe Wereld' zodat jongeren hun toekomstplannen kunnen delen.

Lees het volledige rapport van UNICEF ‘Coronacrisis en kinderen en jongeren in Nederland: een inventarisatie van de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren in Nederland’ Het staat in de map "Overig nieuws" van de Leeskelder

vrijdag 29 mei 2020

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheidPublicatie van de Rijksoverheid (Website Coronavirus).

Meer informatie voor kwetsbare groepen, zoals lichamelijk of geestelijk gehandicapten, slechtzienden of ouderen maar ook anderstaligen? Grote routekaart en meer in de leeskelder >>

vrijdag 22 mei 2020

Cartoon

Gelukkig valt er ook nog te lachen. Ook met Corona.Kijk zelf op bijvoorbeeld een zoekpagina van DuckDuckGo. Een zoekmachine die geen persoonsgegevens opslaat: DuckDuckGo: aan te raden uitstekende zoekmachine.

Enne, de leeskelder is weer aangevuld. Bijvoorbeeld met rapport "200521-Gupta Strategists-COVID-goes-Cuckoo". Citaat uit een artikel erover van Skipr:

Gupta: Coronazorg redt 13.000 tot 21.000 levensjaren, maar heeft er veel meer gekost

De zorg voor coronapatiënten is in de afgelopen maanden een waar koekoeksjong gebleken, vinden onderzoekers van Gupta Strategists. Hoewel hiermee levens zijn gered, heeft het stilvallen van de reguliere zorg ook 100.000 tot 400.000 levensjaren gekost. Ook is Gupta kritisch op de hoge kosten.

woensdag 20 mei 2020

Ouderenzorg anders na Corona?

Er is een nieuw rapport uit van de Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van Lisette Kuyper en Kim Putters. Het heet "Zicht op de samenleving in coronatijd". 
Al eerder hebben wij al aangegeven:
  • 40 % van de ouderen wil uiteindelijk niet thuis blijven
  • Volledige zorg thuis is duurder dan dat in een woonzorgcentrum
  • Volledige verpleegzorg thuis is veel duurder dan dat in een verpleeghuis
Daar komen nu nieuwe argumenten bij in het bovengenoemde rapport. Het blad Skipr gaf op 19-05-2020 een samenvatting over de ouderenzorg uit dat rapport:

SCP: coronacrisis vraagt om herijking ouderenzorg.

De coronacrisis vraagt om een kritische reflectie op het idee dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven leven. Ook zouden beleidsmakers bij hun beslissingen nadrukkelijker de balans tussen zorg, gezondheid en kwaliteit van leven. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het signalement ‘Zicht op de samenleving in coronatijd’.
De overheid probeert de laatste jaren om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en maatschappelijk te laten participeren. Dit streven stond al onder druk door een gemankeerde ondersteuningsstructuur. Het SCP wijst in dit verband op de gevolgen van de centralisaties in het sociaal domein. “Voor veel burgers is niet duidelijk waar ze een beroep op kunnen doen, de context van bezuinigingen domineert en voor beleidsmakers en politici is het vaak onduidelijk hoe grondrechten op deze terreinen in de praktijk gerealiseerd moeten worden”, aldus het SCP.

Verschraling

Waren zelfstandigheid en participatie van kwetsbare groepen sowieso al precaire uitgangspunten, door de coronacrisis zijn deze nog verder onder druk komen te staan. Veel formele en informele steunstructuren zijn op dit moment gedeeltelijk heel dan wel geheel buiten werking gesteld, met onvervulde zorg- en ondersteuningsbehoeften, eenzaamheid, cognitieve achteruitgang, uitsluiting en verschraling van de levenskwaliteit als gevolg.

Sociale cohesie

Volgens het SCP moeten we er niet op rekenen dat deze problemen door de veronderstelde toegenomen sociale cohesie vanzelf worden opgelost. Het SCP ziet eerder nog kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mantelzorgers verder in de verdrukking komen, zeker naarmate er meer coronamaatregelen van kracht blijven. Kwetsbare groepen zouden daarom extra aandacht moeten krijgen.

Tussenvoorziening

In het geval van zelfstandig wonende ouderen denkt het SCP aan het creëren van tussenvoorzieningen tussen thuis en verpleeghuis. “Als we de bepaalde maatregelen moeten volhouden, hoe zorgen we er dan voor dat de maatschappelijke participatie van deze groep niet verder achteruit gaat? Hoe zorgen we ervoor dat de professionele en informele zorg voor deze groep in tact en toegankelijk blijft? Moet nog steeds het uitgangspunt zijn dat ouderen thuis blijven tot het niet meer gaat, waarna zij in een verpleeghuis terecht kunnen, of zijn er toch ook tussenvormen van woonmogelijkheden, zoals groepsgewijs wonen? Het was al duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan tussenvoorzieningen tussen thuis en verpleeghuis, de crisis lijkt het belang ervan te onderstrepen.”

Evenwicht

Voor wat de intramurale ouderenzorg betreft pleit het SCP voor een evenwicht tussen bescherming tegen besmetting en de kwaliteit van leven. Nu er pilots met een gefaseerde openstelling van zijn gaan lopen, dringen zich volgens het SCP allerlei vragen op: “Wat als de pilots leiden tot een verhoogd aantal besmettingen én minder eenzaamheid én meer ondersteuning? Wat gebeurt er als we landelijk een tweede golf van besmettingen gaan zien? Gaan we dan weer op dezelfde wijze met deze kwetsbare groep om? Wat zijn mogelijkheden om binnen het bredere perspectief op kwaliteit van leven en de bescherming van de volksgezondheid andere keuzes of andere aanpakken te kiezen die minder afbreuk doen aan de kwaliteit van leven?”

Eerlijk gesprek

Om een juiste afweging te maken zullen de verpleeghuizen nog nadrukkelijker “het goede en eerlijke gesprek over kwaliteit van leven” moeten voeren met bewoners en hun naasten. Het SCP stelt zich –ook in meer algemene zin- op het standpunt dat kwaliteit van leven en van de samenleving op meer berust dan alleen volksgezondheid. “Bij het langer aanhouden van deze situatie wordt het steeds duidelijker dat het beschermen van de volksgezondheid voor veel groepen ten koste gaat van de algehele kwaliteit van leven en de kwaliteit van de samenleving. Dit geldt niet alleen voor kwetsbare groepen (zoals hulpbehoevende ouderen), maar eigenlijk voor bijna iedereen in de samenleving.”

Rapport en samenvatting in de leeskelder bij overig nieuws.

donderdag 14 mei 2020

Coronavirus in vreemde talen

Vreemde talen


De leeskelder is uitgebreid met een map met documenten over het Coronavirus in vreemde talen naast onze pagina;s met vreemde talen.
Voorbeeld (Turks):

Hollanda’da corona virüs hakkında bilmen gereken her şey

Corona virüs, pek çok diğer ülke gibi Hollanda’yı da etkiledi. Pek çok kişi virüsü kaptı ve hatta virüsten dolayı yaşamını kaybetti. Hükumet, virüsün yayılmasını önlemek üzere birkaç kural çıkardı. Normalde izin verilen pek çok şey şu anda artık bir süreliğine yapılamıyor. Neler değişti ve nelere dikkat etmen gerekiyor? NU.nl, en önemli bilgileri senin için bir bir sıraladı.

Corona virüs nedir?

Corona virüs yüksek ateş, öksürük ve solunum güçlüğü gibi pek çok semptoma yol açabilir. Hafif semptomlar soğuk algınlığını andırabilir, ama virüs akciğer iltihabına, böbrek yetmezliğine veya ölüme neden olabilir. Corona virüs, COVID-19 hastalığına yol açar.

Corona virüs, Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıktı, ama artık bütün dünyaya yayılmış durumda. Hollanda’da virüse ilk defa Şubat ayı sonunda rastlandı.

Virüs şu anda Hollanda’da on binlerce kişiye bulaşmış durumda. Virüsü kapan kişilerin küçük bir bölümü corona virüsten dolayı yaşamını kaybeder. Virüsün, 70 yaşının üzerindeki kişiler ve halihazırda salık şikayetleri olan kişiler için normalden daha tehlikeli olduğu anlaşılıyor.

Hollanda’da hangi önlemler geçerli?

Bakanlar Kurulu virüsün yayılmasını önlemek üzere birkaç yeni kuralı yürürlüğe soktu. Kurallar 11 Mayıs'tan itibaren bir miktar yumuşatılacak, ancak virüs tekrar yayılırsa, bu yumuşatma kararı iptal edilebilecek.

En önemli kurallar şunlardır:

El sıkışma.
Ellerini sabunla, en az yirmi saniye boyunca yıka. Kalabalıklara girmemeye çalış ve eğer bu mümkün değilse, başka bir yere git.
1,5 metre mesafeyi koru.
Öksürmen veya aksırman gerekirse bunu dirseğine yap. Hasta bakım evleri ziyarete kapalıdır. 11 Mayıs’tan itibaren, sınırlı bir ziyaret düzenlemesinin geçerli olacağı 25 yerde test yapılacak.

Bireysel önlemlerle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda okuyabilirsin.

Dışarı çıkmak istersem hangi kurallara dikkat etmeliyim?

Dışarı çıkıyorsan iki kişiden fazla yan yana yakın duramazsınız. Bu sırada da 1,5 metre mesafe kuralı geçerlidir. Kurallara uymazsan en fazla 400 avro para cezası alabilirsin. Aynı ailenin fertleri için bir istisna geçerlidir.

70 yaş ve üzeri ve sağlık durumları hassas olan kişiler, ekstra dikkatli olmalıdır. Bu kişiler için evde kalmak daha mantıklı olur.

On iki yaş ve altı çocuklar için farklı kurallar vardır

On iki yaşına kadar olan çocuklar birbirlerine yaklaşabilir ve dışarıda oynayabilirler. On iki yaş ve altı çocukların, aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları zorunlu olmadan birbirleriyle spor yapmalarına da izin verilmektedir.

On iki ile on sekiz yaşları arasındaki çocuklar da spor yapabilecek ama bu sırada birbirleri ile arasında 1,5 metre mesafe bırakmaları gerekecek.

11 Mayıs'tan itibaren yetişkinlerin egzersiz yapmasına izin verilecek; ancak sadece dışarıda ve 1,5 metre arayla.

Çocuklar dahil, spor yapabilecek herkes için: Müsabaka yapmak yasak olacak, soyunma odaları ve kantinler kapalı kalacak ve spor yaptıktan sonra evde duş alınacak.

Virüs kaptığımı tahmin ediyorum. Ne yapmalıyım?

Nezle, boğaz ağrısı, öksürük ve baş ağrısı gibi hafif şikayetlerde ev doktorunuzla (aile hekimi) temasa geçmeniz gerekli değildir. Evde kal ve başkalarına virüs bulaştırmadığından emin ol. 38 derecenin üzerinde ateş, nefes darlığı veya bir akciğer iltihabı gibi ağır şikayetlerin mi var? Bu takdirde derhal ev doktorunu (aile hekimi) ara.

Ateşin ve/veya nefes darlığın varsa, tüm ailen evde kalmalıdır. 24 saat boyunca hiçbir şikayetin olmazsa, sen ve evini paylaştığın kişiler tekrar dışarı çıkabilir.

Giderek daha fazla sayıda sektör açılacak.

Süpermarketler gibi mağazalar, pazar ve giyecek mağazaları normal bir şekilde açık kalabilir; ama müşteriler birbirleriyle aralarında 1,5 metre mesafeyi korumalılar.

Doğal koruma alanları, parklar, plajlar, kamp yerleri ve eğlence parkları da açık kalabilecek. Buralarda da büyük gruplar bir araya gelemeyecek ve en az 1,5 metre mesafe korunacak.

Toplu taşıma araçları (örneğin tren ve otobüs) hiç çalışmayı durdurmadı ve 1 Haziran'dan itibaren normal tam tarife uyarınca çalışmaya başlayacak. Öte yandan, yalnızca gerekli yolculukların yapılması ve bu yolculuklar sırasında da insanların başkalarıyla aralarında mümkün olduğu kadar mesafe bırakmaları çağrısı yapıldı.


1 Haziran'dan itibaren toplu taşıma araçlarında tıbbi olmayan bir ağız maskesi takmak zorunlu olacak. Bu ağız maskesini kendin satın almalı veya yapmalısın ve giymezsen para cezasına çarptırılabilirsin.

11 Mayıs’tan itibaren kütüphaneler açık olacak. Kütüphanede de herkesin, 1,5 metre mesafeyi koruması gerekecek.

Temas meslekleri 11 Mayıs'ta tekrar icra edilebilecek. Bu, kuaförler, güzellik uzmanları ve sürüş eğitmenlerinin tekrar çalışmaya başlayabilecekleri anlamına gelecektir. Ancak bunlar, müşterileriyle aralarında mümkün olduğunca 1,5 metre mesafeyi korumalı ve önceden randevu alınmalıdır. Şikayeti olan ve bu nedenle koronavirüs ile enfekte olmuş olabilecek müşterilerin gelemeyecek. Ağız maskesi takılabilecek, ancak zorunlu olmayacak.

Okullarda da yumuşama

İlk okullar 11 Mayıs’tan itibaren tekrar açılacak. Çocuklar, okul süresinin yarısı kadar bir süre okula gidecek. Bunun nasıl gerçekleşeceği okulun kendisi belirleyecek. Anne- babaların çocuklarını mümkün olduğu kadar yürüyerek veya bisikletle okula getirmeleri gerekecek.

Çocuk yuvaları, okul sonrası yuvalar ve özel eğitim de 11 Mayıs’tan sonra tekrar açılacak.

Tüm diğer okullar (orta okullar, MBO, HBO ev WO) geçici olarak kapalı kalacaktır. Öğrenciler mümkün olduğu kadar evden dijital eğitim alacaklar. Orta okullar, ilkokullarda soruna rastlanmaması halinde 1 Haziran’da açılabilecek.

Merkezi sınavların iptal edilmesi talimatı verildi. Diğer sınavlar mümkün olduğunca başka bir şekilde yapılmaya devam edilecek.

Büyük etkinlikler iptal edildi, HORECA (hotel, restoran ve kafeler) sektörü kısıtlamalarla birlikte tekrar açılıyor

Virüs daha hızlı yayılmazsa, HORECA (hotel, restoran ve kafeler) 1 Haziran'da kısıtlamalarla birlikte tekrar açılacak. Her yerde insanlar arasında 1,5 metre mesafenin korunması ve açık hava kahvelerinde tüm müşterilerin oturması gerekecek.

Sinema, restoran, kafe ve tiyatrolarda en fazla otuz kişi (personel dahil) toplanabilecek. Bu rakam 1 Temmuz'da yüz kişiye yükseltilecek. Ziyaretçilerin önceden rezervasyon yapması gerekecek ve buralarda da 1,5 metre mesafeyi koması gerekecek.

Büyük festival ve etkinlikler iptal edildi. Ancak corona virüse karşı bir aşı bulunduktan sonra yapılabilecekler.

Otuz kişiyi aşmadıkları sürece cenaze törenleri, dini ibadetler ve evlilik törenleri önümüzdeki dönemde yapılabilecek. 1 Temmuz'dan itibaren bu sayının yüze çıkması bekleniyor.


Virüs kontrol altına alınırsa, fitness merkezleri, saunalar, kumarhaneler ve spor kantinleri 1 Eylül'den itibaren tekrar açılabilecek. İnsanların gerek iç, gerek dış mekanlarda tekrar temas sporu yapmalarına izin verilecek. Müsabakalar tekrar yapılabilecek; ancak izleyici olmadan.

bron; NU 200514


woensdag 13 mei 2020

Manifest

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!


Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijn- lijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor hout’ dat door het coronavirus wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samenleving en leef- tijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca.

We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van deze crisis onder druk is komen te staan. We vrezen dat wat nu alleen nog maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan worden. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Voor ons is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte.

Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, zeggen we hier luid en duidelijk: we gaan dit land niet opnieuw opbouwen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.

In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – ongeacht leeftijd – er helemaal bij. In de komende periode van heropening mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afge- schreven.

Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, dan gaat het over mensen die onze samenleving na de oorlog hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid in de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken hebben en die ons land dagelijks veel bieden. Het is een kwestie van beschaving om in deze crisis pal voor hen te staan.

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van ouderen. Al eerder hebben wij onze krachten gebundeld en stelden we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen hebben daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het opnieuw van belang om onze handen ineen te slaan en duidelijk te maken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescher- ming, perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden.

Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of een kwetsbare oudere nog naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezond- heidsrisico - ook voor het personeel - en de kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken die volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd een gesprek mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk leven waardevol is.

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ouderen. Er is geweldige zorg in ver- pleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de positie van mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar veilig contact met hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven aan hun dagen.

Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen. Zij kunnen, mogen en willen nog volop bijdragen aan onze samenleving. Dit is het moment om duidelijk te maken dat we bij het zet- ten van nieuwe stappen niemand zullen achterlaten. Wij roepen iedereen die zich in het maatschappelijke en politieke debat mengt op om zich ook uit te spreken: geen wederopbouw zonder de mensen die ons land eerder hebben opgebouwd!

Manon Vanderkaa, KBO-PCOB Jan Slagter, Omroep MAX Gert-Jan Segers, ChristenUnie

zondag 10 mei 2020

Binnen en toch even buiten..

Keukenhof.

Er valt veel te genieten via internet. Bijvoorbeeld van de Keukenhof. Zoals het filmpje van MAX op YouTube: Max door Keukenhof 2020 - Deel 2 Full HD. Koppeling filmpje MAX.
We plaatsen hier niet de gehele film (1,3 GB) maar geven een plaatje uit de film:
Meer zien? Ga naar YouTube.

Kasteel Assumburg

Of bezoek kasteel Assumburg. Als een vogel in vogelvlucht met een drone (107,5 MB):Ga weer naar de koppeling met YouTube.

vrijdag 8 mei 2020

Mondkapje

Nog even meer over het mondkapje. Een interessante flyer:Inmiddels is de inhoud van de leeskelder opnieuw geschoond en opgemaakt: het gaat om 259 stukken. Zie in de leeskelder  200508-Update ⏰-SGEH-Inhoud Dossier Coronavirus (aantal stukken 259)

donderdag 7 mei 2020

Meer ruimte in het openbare leven

Er verandert wat in het openbare leven, vandaar dit bericht van de rijksoverheid. op 6 mei 19:55 uur: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Nieuw is voor sommigen het gebruik van mondkapjes. Zie de opmerkingen hierover helemaal onderaan deze blog van 07-05-2020.

Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven
Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van grote groepen tegen te gaan. We willen het dagelijks leven mogelijk houden én voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan.

Overal wordt al nagedacht hoe dit het beste kan. Winkels hebben soms looproutes en laten niet onbeperkt mensen toe, in het openbaar vervoer is het aantal zitplaatsen beperkt, burgemeesters hebben bepaald waar en hoe markten mogen plaatsvinden, grote evenementen zijn verboden. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is hier heel belangrijk. Vermijd drukte. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg. Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door in het park of op het strand niet te lang te blijven hangen. De ruimte is er; het is aan iedereen om ervoor te zorgen dat we die veilig gebruiken.

Als de publieke gezondheid in gevaar komt, kan er tegen het laten plaatsvinden van of deelnemen aan samenkomsten worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

Als we het coronavirus onder controle houden, komt er in de komende periode ruimte om het aantal mensen dat samen mag komen stapsgewijs te verhogen.

Voor iedereen geldt:
  • Vermijd drukte;
  • Werk zoveel mogelijk thuis;
  • Zorg dat u altijd 1,5 meter afstand kunt houden tot mensen die niet tot uw huishouden behoren;
  • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen;
Reis zoveel mogelijk buiten de spits, vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte.
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Omdat deze afstand in trein, bus en metro niet altijd haalbaar is, en een mogelijke check vooraf op de gezondheid van passagiers onmogelijk is, wordt het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer per 1 juni verplicht.
Tot 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer een advies.Meer informatie over mondkapjes bij de adviezen in de leeskelder. Over hoe je ze kunt maken, gebruiken en wassen.

dinsdag 5 mei 2020

Een gedicht

Paul Rodenko

Weer is het nacht.
De stoelen staan gespitst.
De spiegel wordt een zeer oud schilderij,
De deur is dicht,
Elk ding lijkt nu verdacht.
Stil staat de smalle reigerblik
van 't licht.

Bron :
Gerrit Komrij's
Nederlandse poezie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten, Deel 2, blz 1198

Genoeg ........ om te lezen. Als je 't leuk vindt.

Paul Thomas Basilius Rodenko (Den Haag, 26 november 1920 - Warnsveld, 9 juni 1976) was een belangrijk Nederlands dichter, criticus, essayist en vertaler. Hij was de zoon van een Russische vader en een Engelse moeder,[1] en een broer van schrijfster Olga Rodenko.
Zie de Wikipedia

maandag 4 mei 2020

Rummicub

Rummikub

Het gezelschapsspel Rummikub is ontstaan uit een kaartspel, en lijkt erg op Jokeren. Rummikub heeft alleen geen kaarten, maar een rekje met daarop steentjes. Op de steentjes staan cijfers van één tot en met dertien in verschillende kleuren. De winnaar van het spel is degene die als eerste al zijn stenen heeft weggespeeld. Dat doe je door rijtjes te vormen van minstens drie steentjes. Dit kunnen rijtjes opeenvolgende cijfers zijn (vijf, zes, zeven) of rijtjes van hetzelfde nummer met een andere kleur. Ook kan een speler losse kaartjes aanleggen bij rijtjes die al op tafel liggen. Om de beurt leggen de spelers nieuwe setjes of vullen ze setjes aan. Voor de allereerste beurt moet iedere speler een (of meerdere) rijtje(s) neerleggen waarvan de cijfers opgeteld minimaal dertig punten zijn. Wie dit niet gelijk kan, moet een steen bijpakken uit de pot tot het wel lukt. Wie als eerste al zijn steentjes wegspeelt, wint.

Het fijne van de computer- en app-versies van Rummikub is dat u kunt spelen wanneer u zin hebt en niet hoeft te wachten tot uw kleinkind langskomt. En omdat u tegen een computer speelt, hoeft u nooit lang op de tegenstander te wachten.


Rummikub op Android-apparaten.
Rummikub op iPhone en iPad.
Rummikub op de computer (Mac). Lees voor uitleg bij dit programma de tip 'App-tip: Rummikub'.
Rummikub op de Windows-computer: Microsoft heeft een eigen computerversie van het spel gemaakt 'Rummi' genaamd. Let op: het menu is in het Engels. Download het programma via de Microsoft Store > Downloaden > Nee, bedankt > Spelen.

Bron:
Populaire spelletjes voor pc en tablet (Seniorweb)

Nog meer? Kijk in de leeskelder bij Wat thuis doen?

vrijdag 1 mei 2020

De beweeggids

Veel ouderen vinden het lastig om voldoende dagelijkse beweging te krijgen. Speciaal voor zorgprofessionals en mantelzorgers heeft het Kenniscentrum Sport en Bewegen daarom een aantal handige producten gebundeld in de Beweegkit Ouderen. Zo wordt voldoende bewegen makkelijker dan je denkt

De beweeggids

De beweeggids bestaat uit verschillende online beweegmodules met een uitleg van Erik Scherder en instructies voor de oefeningen van bewegingsagoog Myron Hamming. Hiermee kun je jouw eigen beweegprogramma vormgeven.


Voor wie is de beweeggids?

De beweeggids bestaat uit verschillende online beweegmodules. Van oefeningen voor sterke benen tot het verbeteren van Hexibiliteit en balans. Met al deze oefeningen kun jij als verzorger of begeleider een beweegprogramma samenstellen dat bij jou en de deelnemer(s) past.

Wat is de beweeggids?

Bij elke module legt professor Erik Scherder uit waarom de activiteit belangrijk is voor de gezondheid van ouderen met dementie. Vervolgens kun je door een gedetailleerde beschrijving van de oefeningen zelf aan de slag.De beweeggids is voor iedereen die te maken heeft met ouderen met dementie. Bijvoorbeeld in de zorg, door vrijwilligers en door mensen die een dementerend familielid hebben. In meer dan 20 korte Plmpjes krijg je uitleg over de verschillende oefeningen.

Koppelingen: