De Grijze Ezel, koppig voor ouderen

koppig voor ouderen
Gestart op 14 april 2020, regelmatig opgeschoond, voorjaar 2023 volgende grote herziening.

Recente post voorop.Vaste pagina's op thema erachter.
Zie de gele navigatiebalk bovenaan
Koppeling met de archieven van Grijze Ezel en contactblad Senior.
Meer achtergronden en verdieping.
Zie de navigatiekolom rechts.
Oudere post kun je ook opzoeken.
Overzicht aan de rechterkant onderaan.

Op de mobiel, gebruik deze dwars, rol naar beneden en klik op Internetversie weergeven.

Focus op ouderen, hun mantelzorgers en verzorgers.

HryMenu

donderdag 22 april 2021

Piek in ziekenhuizen over 1 à 2 weken

Van Dissel: piek in ziekenhuizen over 1 à 2 weken

De bedbezetting in de ziekenhuizen door coronapatiënten bereikt volgens RIVM-berekeningen over één à twee weken een piek. Dit heeft directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel bij het RIVM donderdag gezegd tijdens een presentatie aan Tweede- Kamerleden.

Hij benadrukt dat de modellen wel “forse onzekerheden” kennen, dus de piek zou zich ook later kunnen voordoen en hoger kunnen zijn dan het instituut nu voorziet.

Van duidelijke afname geen sprake

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen “lijkt af te vlakken” en het aantal besmettingen stabiliseert, constateert Van Dissel, maar van een duidelijke afname is echter nog geen sprake, zei hij.

Nieuwe fase

Volgens Van Dissel is “een nieuwe fase” aangebroken: “Het virus botst steeds vaker op tegen iemand die het al heeft gehad, of die is gevaccineerd. Tot nu toe was het zo dat een afname alleen werd veroorzaakt door strengere maatregelen. Nu komt het door opbouw van immuniteit.”

Vaccinatie

De effecten van de vaccinatiecampagne beginnen volgens de OMT-voorzitter steeds duidelijker zichtbaar te worden. Hij wees op cijfers waaruit blijkt dat ouderen in de hoogste leeftijdsgroepen het virus nauwelijks nog oplopen. (ANP)

Bron: Skipr 210422

dinsdag 20 april 2021

Somberheid over houdbare ouderenzorg

Somberheid over houdbare ouderenzorg

Vanwaar deze zorgen? Het rapport ‘Houdbare ouderenzorg – Lessen en ervaringen uit andere landen’, van onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing, IQ Healthcare Radboudumc en Erasmus School of Health Policy & Management bracht me tot deze sombere gedachte. Het rapport vormt een achtergrondstudie voor het WRR-advies Houdbare Zorg. Het schetst hoe Denemarken, Duitsland, Japan en het Verenigd Koninkrijk met vergrijzing omgaan. Een mooi rapport, dat niet de oplossing biedt voor wélke richting we voor de ouderenzorg zouden moeten kiezen, maar vooral hóe we richting moeten kiezen.

Wicked problem

Even een beetje context vooraf. Japan en Duitsland zijn qua vergrijzing een stuk verder dan Nederland. Denemarken en het VK zitten een beetje op hetzelfde niveau. Nederland heeft de hoogste publieke uitgaven, maar heeft relatief lage eigen bijdragen. Denemarken heeft een sociaaldemocratisch stelsel, Duitsland en Japan een meer corporatistisch model en het VK is een liberale verzorgingsstaat. Dat betekent dat in het ene land (Denemarken) de overheid vooral aan zet is, in andere landen maatschappelijke partijen als werkgevers en werknemers en verzekeraars (Duitsland, Japan) en dat de marktwerking dominant is in het vierde land (Verenigd Koninkrijk).

Geen van de systemen kan één op één model staan voor Nederland.

Overal heeft de centrale overheid een regulerende taak en zijn er collectieve maatregelen en solidariteit. Overal zijn er ook vormen van marktwerking. Vraagstukken rond betaalbaarheid, arbeidsmarkt, kwaliteit, gelijke toegang en maatschappelijk draagvlak spelen in elk stelsel. Geen van de systemen kan één op één model staan voor Nederland, zo stellen de auteurs. De houdbaarheid van de ouderenzorg is een ‘wicked problem’. Het is ingewikkeld en er is niet één oplossing voor.

Gekibbel

Waarom maakt het rapport mij somber? Het rapport laat zien dat de stelsels in de diverse landen in een decennialange transformatie tot stand zijn gekomen, voortbouwend op gedeelde maatschappelijke en culturele waarden. En wanneer het roer om moet, zoals in Japan rond het jaar 2000, dan nemen ze daar jaren voor. Ze zetten het maatschappelijk ‘in de week’ en bereiden de koerswijziging zorgvuldig voor. Niet één big bang, maar geleidelijk bijsturen om zó de systemische tanker van de ouderenzorg geleidelijk van koers te veranderen.

Politieke systeem

Alleen bij de Britten (in het bijzonder Engeland) lukt dat niet. ‘De zwakste schakel in dit systeem lijkt ons het politieke systeem, dat in plaats van datgene te continueren waarover de partijen al overeenstemming hebben bereikt, telkens weer opnieuw begint, namelijk een nieuwe commissie in het leven roepen, een nieuw rapport schrijven en nieuwe onderhandelingsrondes voeren, totdat de regeringstermijn afloopt’, zo schrijven de onderzoekers.

Al die rapporten dienen vooral als legitimering van het gekibbel.

Het mag duidelijk zijn wat de parallel is met de Nederlandse situatie, zeker na het recente echec van de kabinetsformatie en de voortdurend kibbelende toon waarin politici in ons land debatteren, nu door maar liefst zeventien politieke partijen. Gelukkig hebben we de ambtenaren nog, zou ik haast denken! En al die rapporten dienen vooral als legitimering van het gekibbel. Voor iedereen staat er wel iets welgevalligs in en als dat niet zo is, komt er wel een volgend rapport, zo denk ik wel eens in een cynische bui.

Keuzes

Hoe dan wel? Ik denk dat we een fundamenteel debat moeten voeren over de uitgangspunten van de zorg voor de komende decennia. De recente raadplegingen rond onder meer ‘Zorg voor de toekomst’ gaan vooral over oplossingen en niet over de onderliggende uitgangspunten en waarden. Het rapport ‘Houdbare ouderenzorg’ laat vanuit een internationaal perspectief zien dat de keuze voor het één gevolgen heeft voor het ander.

Kies je voor professionele zorg als vertrekpunt of informele zorg?

Ik schets een paar keuzes, die tegelijkertijd dilemma’s zijn. Kies je bijvoorbeeld als samenleving voor veel collectieve financiering of veel eigen betalingen? Linksom of rechtsom, burgers moeten toch voor zorg betalen, of het nu via belastingen, premies of out-of-pocket gaat. Het maakt wel uit welke keuze voor solidariteit daaronder zit. Kies je voor professionele zorg als vertrekpunt of informele zorg? Die keuze maakt uit voor de arbeidsparticipatie van – nog steeds – vrouwen, voor de maatschappelijke inrichting (bijvoorbeeld kinderopvang) en financiële tegemoetkomingen van mantelzorgers.

Kies je voor veel zorg thuis of veel intramurale zorg? Voor veel langdurig verblijf van ouderen in ziekenhuizen of in verpleeghuizen? Daar waar weinig of dure verpleeghuiszorg is, lijkt er veel meer ziekenhuiszorg nodig te zijn (Duitsland, Japan, Engeland). Wil je het arbeidsmarktvraagstuk oplossen door steeds hogere salarissen te betalen (en burgers meer premie en belasting te laten betalen en andere maatschappelijke sectoren met een werknemerstekort op te zadelen) of ga je, zoals in de andere landen ook buitenlandse medewerkers aantrekken?

Elke keuze die je maakt heeft een uitwerking op andere elementen in het systeem.

Kiezen we voor marktwerking als prikkel voor goede en efficiënte zorg of worden het een paar publieke aanbieders die lange termijn continuïteit mogen bieden? Willen we betaalbaarheid regelen door minder volume, lagere tarieven, budgetteren of marktwerking? En krijgt centraal of decentraal het voor het zeggen? Elke keuze die je maakt heeft een uitwerking op andere elementen in het systeem. Het is een soort waterbed dat nooit rustig zal zijn.

Normatieve keuzes

Wat de lessen uit het buitenland laten zien, is dat we deze vraagstukken vanuit een maatschappelijk debat moeten aanpakken. Wat zijn de normatieve keuzes die we als samenleving maken? Vandaaruit kunnen we naar beleidsmatige en operationele keuzes. Het is verstandig daarbij de ‘maatschappelijke houdbaarheid’ scherp in het vizier te houden. Het is nodig een lange termijnkeuze te hebben die we vasthouden, de stappen telkens goed voorbereiden en dan tussentijds evalueren en bijsturen. Kortom, eerst denken, dan doen. En niet te snel met oplossingen komen. Hoe meer oplossingen, hoe meer zorgen ik me maak.

Tja, en dan schrijf ik zo’n stukje met oplossingen......!

Deze blog is afkomstig van de website Guusschrijvers.nl

Bron: Vilans Henk Nies 210420

Covid-19 Stap 1


 

dinsdag 13 april 2021

WHO: pandemie groeit exponentieel

WHO: we zitten op kritiek punt, pandemie groeit exponentieelTerwijl uit onderzoek van I&O Research blijkt dat 
60 procent van de Nederlanders wil dat de coronamaatregelen worden versoepeld, luidt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de noodklok. “We zitten op een kritiek punt in de pandemie”, stelt epidemioloog Maria Van Kerkhove van de WHO. Volgens haar hebben mensen een ‘reality check’ nodig. Zie  publicaties WHO

Het aantal besmettingen groeit weer exponentieel. Voor de zevende week op rij is er sprake van een wereldwijde toename. In de afgelopen week werden er meer dan 4,4 miljoen nieuwe besmettingen gemeld. Europa heeft officieel de meeste nieuwe infecties: ruim 1,6 miljoen. “Een jaar geleden hadden we wereldwijd ongeveer 500.000 gemelde gevallen per week. Dit is niet de situatie waar je in wilt zitten in de zestiende maand van de pandemie.”

We kunnen op dit moment niet alleen op vaccinaties vertrouwen om covid-19 te verslaan, waarschuwde Van Kerkhove maandag tijdens een persconferentie. De epidemioloog roept overheden op om burgers te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Afgezien van het handen wassen en mondkapjes dragen, blijft ook afstand houden belangrijk, aldus de WHO- expert. Verscheidene landen draaien de coronamaatregelen dezer dagen terug of maken plannen om dat op korte termijn te doen.

Bron: Skipr 210412

zaterdag 10 april 2021

Versoepeling coronamaatregelen getemperd

De Jonge wil verwachtingen temperen voor versoepeling coronamaatregelen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil de verwachtingen temperen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen, zei hij vrijdagavond bij het RTL-programma BEAU.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet werkt aan een plan om de samenleving weer te openen. Tegelijkertijd worden er deze maand allerlei evenementen georganiseerd waar mensen toegang tot kunnen krijgen als ze negatief zijn getest.

Maar De Jonge waarschuwt voor al te veel optimisme. "We zijn bezig met een openingsplan, we moeten perspectief bieden", aldus de minister. "Maar het moment dat de buitenwereld lucht krijgt van dat plan werd gedacht 'holadijee, bloemetjes buiten'. Maar in het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen."

De Jonge snapt dat de zorgsector met huiver reageert op mogelijke versoepelingen. "Die denken: 'versoepelingen? Houd eens op. Kijk eens om je heen'."

Voordat de nieuwe plannen uitlekten zei De Jonge ook al dat hij wil waken voor het beeld dat alles weer kan. Volgens hem kunnen met toegangstesten dingen gedaan worden "die eigenlijk nog te spannend zijn" met de huidige besmettingscijfers.

"We moeten niet de conclusie trekken: oh, het gaat dus kennelijk alweer beter, want we kunnen weer van alles. Nee, zover is het helaas nog niet", waarschuwde De Jonge afgelopen dinsdag.

Derde golf volgens minister waarschijnlijk lager

Er liggen 2.500 coronapatiënten in de ziekenhuizen, zegt de minister vrijdag in BEAU. "750 op de intensive care, elke dag meer, de laatste dagen lopen de cijfers weer op. We denken we dat de derde golf lager zal zijn, maar we zijn nog niet over de piek heen."

De Jonge wil niet op de besluitvorming vooruitlopen van dinsdag, als er weer een nieuwe persconferentie wordt gehouden. "Maar ik wil wel toevoegen dat we geen domme dingen gaan doen voor de zorg."

Bron: Nu 210409

donderdag 8 april 2021

Link tussen zeldzame trombose en AstraZeneca-vaccin

EMA bevestigt officieel link tussen zeldzame trombose en AstraZeneca-vaccin

De veiligheidscommissie van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) heeft zojuist in een officiële verklaring laten weten dat er een relatie bestaat tussen het optreden van zeldzame trombose met stollingsproblemen en de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin.

De veiligheidscommissie (PRAC) concludeert dat het optreden van bloedklontering samen met een lage concentratie van bloedplaatjes een zeldzame complicatie is bij het AstraZeneca vaccin. Het vaccin heet inmiddels ‘Vaxzevria’.

De PRAC merkt op dat de zeldzame vorm van trombose kan ontstaan in hersenvaten en de onderbuik, zowel in aders als in slagaders. Dit gaat samen met lage concentraties aan bloedplaatjes en soms bloedingen.

Omdat het volgens EMA gaat om een uiterst zeldzame complicatie, blijft het oordeel over Vaxzevria positief en ‘wegen de voordelen op tegen de nadelen’.

Hersentrombose

De commissie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar aanleiding van 62 gevallen van hersentrombose en 24 gevallen van trombose in buikaders. In achttien gevallen overleefden de patiënten dit niet. De meldingen hiervan zijn binnengekomen via de EU medicatieveiligheidsdatabase (EudraVigilance). Het betreft gevallen zowel in Europa als in het Verenigd Koninkrijk. Rond 25 miljoen mensen hadden het vaccin toen gekregen. Tot 4 april 2021 zijn in totaal 169 gevallen gemeld van hersentrombose en 53 gevallen van trombose in de onderbuikvaten. Op dat moment waren er 34 miljoen mensen gevaccineerd in Europa en het VK. Deze meer recente data veranderen het oordeel van de EMA niet.

Jonger dan 60

Tot nu toe zijn er nog geen specifieke risicofactoren gevonden voor het ontstaan van de zeldzame complicatie. De meeste gevallen ontstonden bij vrouwen jonger dan zestig jaar en binnen twee weken na de eerste dosis van de vaccinatie. Er is nog te weinig informatie over het mogelijk optreden van deze complicaties na toediening van de tweede dosis.

Verdachte symptomen

EMA verzoekt zorgmedewerkers en de mensen die het vaccin krijgen, alert te blijven op verdachte symptomen die binnen twee weken na het prikken ontstaan. EMA noemt: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling in het been, aanhoudende buikpijn, neurologische symptomen zoals hevige hoofdpijn of zichtstoornissen en kleine puntbloedingen rond de plaats van de injectie. Bij het optreden van deze symptomen moeten mensen direct medische hulp zoeken.

Er zouden intussen ook drie meldingen over het ontstaan van trombose bij EMA zijn binnengekomen na vaccinatie met het Janssen-vaccin.

Bron: Skipr 210407

dinsdag 6 april 2021

OMT: ’Derde golf bijna voorbij’

De derde golf lijkt korter en minder hevig te worden dan eerder gevreesd. 

Volgens een nieuwe voorspelling lijkt de piek op de intensive care al over twee weken te worden bereikt, eerder dan Jaap van Dissel voorspelde.

Van Dissel vertelde in de Tweede Kamer eerder nog dat de derde coronagolf tot begin mei aan kracht zou blijven winnen, maar een nieuwe prognose, enkele dagen geleden opgesteld, ziet er veel gunstiger uit, melden meerdere OMT-bronnen aan het Parool.

Half april zouden 800 coronapatiënten op de IC liggen. Dat lijkt de piek te gaan worden – een piekje.

Op dit moment liggen er 730 mensen op de IC. Dat aantal zal dus nog ietsjes stijgen, maar ’code zwart’, waarbij mensen een bed moet worden geweigerd, lijkt er niet van te komen.

Bron:Welingelichte Kringen 210405

vrijdag 2 april 2021

Mantelzorgers weinig gewaardeerd door overheid

Mantelzorgers weinig gewaardeerd door overheid

Hoewel mantelzorgers veel waardering krijgen voor hun werk van de persoon voor wie ze zorgen, valt de waardering vanuit de overheid tegen. Een aanzienlijk deel heeft bovendien behoefte aan ondersteuning bij de zorg, maar de meeste mantelzorgers weten niet waar ze hulp kunnen vinden.

Onvoldoende

Dat blijkt uit het eerste Nationale Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Senior Service, een organisatie voor mantelzorgondersteuning. De waardering van de overheid voor het werk van mantelzorgers krijgt daarin een 'zware onvoldoende'. Een deel van de mantelzorgers zou graag een financiële tegemoetkoming krijgen of extra verlofuren van de werkgever. Een van de respondenten licht toe: 'Wij besparen de overheid veel geld, daar mag best wat tegenover staan.'

Schimmig

Ongeveer twee op de vijf mantelzorgers worden door professionele thuishulpen ondersteund. Tegelijkertijd zegt een even grote groep behoefte te hebben aan meer ondersteuning. Meer dan de helft van de mantelzorgers weet die hulp echter niet te vinden. 'Veel gemeenten doen hier schimmig over', aldus Floris Vervat, directeur van Senior Service. 'Mensen hebben geen idee dat ze professioneel kunnen worden ondersteund.'

Fulltime

Driekwart van de mantelzorgers verwacht dat de zorgvraag de komende jaren intensiever zal worden. Voor een deel van hen is de mantelzorg nu al een flinke taak. Een op de drie mantelzorgers is er dagelijks mee bezig. Voor een op de tien is de mantelzorg praktisch een fulltime baan: ze besteden er meer dan 36 uur per week aan. Ruim twee op de vijf ondervindt stress door het mantelzorgen, de helft daarvan ervaart zelfs regelmatig mentale klachten.

Bron: Binnenlands Bestuur 210330

donderdag 1 april 2021

Corona amper nog overdraagbaar na vaccin

Nieuw onderzoek: corona amper nog overdraagbaar na vaccin, RIVM opgetogen

Een hoopgevende studie van het CDC, het Amerikaanse RIVM. Uit de resultaten blijkt dat het er naar uitziet dat mensen die zijn ingeënt, het coronavirus over het algemeen niet meer bij zich kunnen dragen. Dat betekent dat zij anderen dus ook nauwelijks kunnen besmetten. Het RIVM noemt dit 'goed nieuws'.

De studie van het Centers of Disease Control and Prevention is gedaan onder bijna 4000 mensen die één of twee prikken van Pfizer of Moderna hebben gehad. Deze groep mensen hebben tussen half december en half maart iedere week een coronatest gedaan.

Eén prik van een vaccin van Pfizer of Moderna vermindert de kans op besmetting met 80 procent. De tweede inenting verhoogt de bescherming naar 90 procent.

Eerder kon nog niet worden bewezen dat vaccinatie tegen corona iemand ook niet langer besmettelijk maakt. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat dan ook: "Vaccinatie beschermt jou tegen ziekte door corona, maar we weten nog niet of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden."

Maar uit deze studie blijkt dat niemand in deze studie van drie maanden positief getest is op het coronavirus. Ze droegen het virus ook niet bij zich, stelt CDC-baas Rochelle Walensky. "En dat zien we niet alleen in klinische onderzoeken, maar ook in de 'echte wereld'."

Immunoloog Cécile van Els van het RIVM noemt dit in een reactie 'goed nieuws'. "Het lag in de lijn der verwachting. Er waren al aanwijzingen dat vaccinatie helpt tegen de overdracht van het virus. Dat wordt nu bevestigd in 'real- life'-onderzoek. Er moet nog vervolgonderzoek komen, maar dit is al zeer hoopgevend."

Van Els zegt dat dergelijke resultaten te verwachten zijn bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen. "Maar dat onderzoek moet nog worden afgerond."

Gisteren bleek uit een onderzoek van Pfizer en BioNTech dat hun coronavaccin veilig en effectief is bij kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. De groep die het vaccin toegediend kreeg, raakte niet besmet met het coronavirus.

Geen infectie

Aan het onderzoek deden 2260 kinderen in de Verenigde Staten mee. De helft kreeg het vaccin, de andere helft een placebo. In de laatste groep werden 18 besmettingen vastgesteld. De ingeënte kinderen liepen geen infectie op, wat volgens de bedrijven aantoont dat hun vaccin 100 procent effectief is bij deze leeftijdsgroep.

Er wordt ook gemeld dat de kinderen het vaccin goed konden verdragen en de bijwerkingen overeenkwamen met die van de leeftijdsgroep 16 tot en met 25 jaar.

Bron: RTL 210401